×

قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ف اوری مشاور فنی وزارت بهداری

قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ف اوری مشاور فنی وزارت بهداری

قانون-اجازه-استخدام-آقای-دکتر-بنت-ف-اوری-مشاور-فنی-وزارت-بهداری
ماده واحده - دولت مجاز است آقای دکتر بنت . ف . اوری تابع کشورهای
متحده آمریکای شمالی را برای مدت سه سال از تاریخ حرکت از امریکا به سمت
مشاور فنی وزارت بهداری با حقوق سالیانه دوازده هزار و پانصد دلار (که دو
ثلث به دلار و یک ثلث آن به ریال پرداخت خواهد شد) با شرایط زیر استخدام
نماید که در تحت تعلیمات مستقیم وزیر بهداری انجام وظیفه نماید.
الف - مالیات بر درآمد حقوق دکتر اوری را که در داخله کشور باید
تادیه شود دولت ایران خواهد پرداخت .
ب - خانه و سوخت و روشنایی دکتر اوری به هزینه دولت خواهد بود. لیکن
دکتر اوری مختار است که در عوض استفاده از خانه و سوخت و روشنایی به
هزینه دولت معادل صدی بیست حقوقش اضافه دریافت دارد.
ج - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت نامبرده و خانواده بلافصل (عیال و
اولاد) او از طرف دولت ایران تادیه می شود و همچنین هزینه مسافرت دکتر اوری
در ایران برای انجام خدمات محوله به عهده دولت خواهد بود.
د - در صورتی که دکتر نامبرده قبل از پایان مدت استخدام فوت کند دولت
ایران معادل حقوق دوساله او را به ورثه قانونی او و در صورتی که در نتیجه
خدمت به دولت ایران ناتوان شود و از کار فرو ماند همان حقوق را به خود او
تادیه خواهد نمود و در این صورت هزینه برگشتن خانواده بلافصل (عیال و اولاد)
یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.
هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفی یا خود او فقط به
دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.
ه - در صورتی که قرارداد استخدام دکتر نامبرده به جهاتی غیر از آن چه
در بند (د) ذکر شد فسخ گردد معادل چهار ماه حقوق به او پرداخت خواهد شد.
و - سایر شرایط استخدامی دکتر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23
عقرب 1301 معین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم آبان ماه یک هزار
و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/08/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.