×

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه تیر و مرداد 1323

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه تیر و مرداد 1323

قانون-اجازه-پرداخت-دودوازدهم-هزینه-کل-کشور-بابت-دوماهه-تیر-و-مرداد-1323

وکیل


ماده واحده - قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 برای پرداخت هزینه های
کشور در دوماهه تیر و مرداد 1323 به قوت خود باقی و به وزارت دارایی
اجازه داده می شود هزینه ماههای مذکور را بر طبق قانون مصوب 31 فروردین
ماه 1323 بپردازد.
تبصره - دولت مکلف است بودجه های جز وزارتخانه ها و را که تاکنون به
مجلس تسلیم نشده تا 15 مرداد و بودجه های بازرگانی و کارخانجات و موسسات
اقتصادی را حداکثر تا 15 شهریور به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. و هر یک
از وزارتخانه ها در صورتی که بودجه های جز خود را در موعد مزبور به مجلس
تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و روسای حسابداری از دریافت حقوق و
سایر مزایا تا تسلیم بودجه های تفصیلی محروم خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/04/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.