×

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه شهریور و مهر 1323

قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه شهریور و مهر 1323

قانون-اجازه-پرداخت-دودوازدهم-هزینه-کل-کشور-بابت-دوماهه-شهریور-و-مهر-1323

وکیل


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود هزینه ماههای شهریور و
مهر 1323 را بر طبق قانون مصوب 31 فروردین ماه 1323 بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و
بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/07/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.