جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب دوم مهر ماه 1323 راجع به اجازه
پرداخت دودوازدهم شهریور و مهر برای آبان ماه 1323 تمدید می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :