×

قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهر ماه 1323 برای پرداخت یکدوازدهم هزینه آبان ماه 1323

قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهر ماه 1323 برای پرداخت یکدوازدهم هزینه آبان ماه 1323

قانون-اجازه-تمدید-قانون-مصوب-دوم-مهر-ماه-1323-برای-پرداخت-یکدوازدهم-هزینه-آبان-ماه-1323
ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب دوم مهر ماه 1323 راجع به اجازه
پرداخت دودوازدهم شهریور و مهر برای آبان ماه 1323 تمدید می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار
و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/08/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.