×

قانون اجازه تجدید استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

قانون اجازه تجدید استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

قانون-اجازه-تجدید-استخدام-آقای-پرفسور-شارل-ابرلین

وکیل


ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد استخدامی آقای پرفسور شارل
ابرلین را برای مدت دو سال با شرایطی که در قانون نهم بهمن ماه 1318 راجع
به استخدام ایشان به تصویب رسیده است تجدید نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد
و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1321/12/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.