×

قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

قانون-تکمیل-قانون-استخدام-آقای-پرفسور-شارل-ابرلین
ماده واحده - در تکمیل قانون مصوب دوم اسفند ماه 1321 حقوق و هزینه
سفر آقای پرفسور شارل ابرلین رییس دانشکده پزشکی از تاریخ 17 اردیبهشت
ماه 1323 که به تهران وارد شده اند به قرار زیر مقرر می دارد:
1 - حقوق آقای پرفسور شارل ابرلین در سال پانزده هزار دلار امریکایی
خواهد بود که نصف آن به ریال و نصف دیگر به دلار به ایشان ماهانه پرداخته
خواهد شد.
2 - هزینه مسافرت آقای پرفسور ابرلین از امریکا به تهران تا حدود دو
هزار و پانصد دلار آمریکایی مطابق اسناد هزینه پرداخته خواهد شد. در صورتی
که در انقضای مدت خدمت فعلی پیمان نامه استخدامی ایشان تجدید نشود هزینه
بازگشت ایشان از تهران به فرانسه بر طبق نرخ بنگاههای مسافربری با درجه
یک تادیه خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد
و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/08/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.