×

تصمیم قانونی دائر به رای اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به رای اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-محمد-ساعد-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه 27 فروردین ماه 1323 پس از طرح برنامه به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر به اکثریت 64 رای از 85 نفر عده حاضر رای اعتماد داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

در جلسه سه شنبه 8 فروردین ماه 1323 هیات وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده اند:
1 - جناس آقای ساعد نخست وزیر و وزیر امور خارجه
2 - آقای امان الله اردلان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
3 - آقای مرتضی قلی بیات وزیر مشاور
4 - آقای ابوالقاسم فروهر وزیر پست و تلگراف و تلفن .
5 - آقای حمید سیاح وزیر راه
6 - آقای مصطفی عدل وزیر مشاور
7 - عبدالحسین هژیر وزیر کشور
8 - آقای ابراهیم زند وزیر جنگ
9 - آقای دکتر قاسم غنی وزیر بهداری
10 - آقای اسدالله ممقانی وزیر دادگستری
11 - آقای علی ریاضی وزیر فرهنگ
12 - آقای محمود نریمان وزیر دارایی
13 - آقای محمود فاتح وزیر کشاورزی
در جلسه پنجشنبه 17 فروردین ماه 1323 مجددا هیات وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده اند:
1 - جناب آقای ساعد نخست وزیر و وزیر امور خارجه
3 - آقای امان الله اردلان وزیر پیشه و هنر
3 - آقای مرتضی قلی بیات وزیر مشاور.
4 - آقای ابوالقاسم فروهر وزیر دارایی
5 - آقای حمید سیاح وزیر راه
6 - آقای مصطفی عدل وزیر مشاور
7 - آقای عبدالحسین هژیر وزیر کشور
8 - آقای ابراهیم زند وزیر جنگ
9 - آقای دکتر قاسم غنی وزیر فرهنگ
10 - آقای اسدالله ممقانی وزیر دادگستری
11 - آقای ناصر اعتمادی وزیر کشاورزی
11 - آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری
وزیر پست و تلگراف بعدا معرفی خواهد شد

متن برنامه کابینه اقای محمد ساعد نخست وزیر
الف - در سیاست خارجی :
همکاری کامل با متحدین خود بر اساس رعایت حقوق و منافع متقابل و تحکیم روابط دوستانه با دولتهای دوست و همسایه
ب - در سیاست داخلی :
1 - استقرار امنیت عمومی و قضایی به وسیله تامین اجرای کامل قانون در تمام شئون کشور و جهد در این که قانون در سراسر کشور اجرا تا عموم افراد کشور از عدالت واقعی برخوردار و آسایش عمومی برقرار شود.
2 - تهیه وسایل تامین خواربار و حوائج ضروری مردم و سعی در تعدیل قیمتها.
3 - تامین حداقل مایحتاج زندگانی برای افراد کارگر و برزگر از حیث غذا و لباس و مسکن و بهداشت و تعلیمات مربوط به مشاغل هر یک از طبقات مذکور.
4 - تجدید نظر در قانون تقسیمات کشور و شهرداریها و اصلاح تشکیلات اداری مملکت با توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
5 - تنظیم برنامه های چندساله در امور مربوط به کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و بهداشت و فرهنگ و تقدیم آن به مجلس شورای ملی .
6 - تجدید نظر در وضع مامورین دولت و تامین زندگانی آبرومند آنها تا بتوانند با کمال فراغت انجام وظیفه نمایند با تشویق کامل خدمتگزاران صدیق و درستکار و تعقیب و مجازات آنهایی که از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سو استفاده می نمایند.
7 - استفاده کامل از جوانان تحصیلکرده که شایستگی و علمی و عملی و اخلاقی آنها در اموری که بر عهده داشتند به امتحان رسیده است .
این برنامه به شرح بالا در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه مطرح و نسبت به کابینه آقای ساعد به اکثریت 64 رای از 85 نفر عده حاضر مجلس شورای ملی رای اعتماد داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/01/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.