×

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دایر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-جناب-آقای-ساعد-نخست-وزیر
مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت که متن آن ضمیمه است با موافقت
اجرای مواد آن در جلسه هفدهم آذر ماه 1327 با اکثریت پنجاه و شش رای از
نود و شش نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز نموده است .

در جلسه یکشنبه 30 آبان ماه 1327 هیات دولت به شرح زیر معرفی
شده اند:
1 - آقای محمد ساعد (نخست وزیر و وزیر کشور).
2 - آقای محسن صدر (وزیر دادگستری ).
3 - آقای امیر علم (وزیر بهداری ).
4 - آقای علی اصغر حکمت (وزیر امور خارجه ).
5 - آقای سپهبد امیر احمدی (وزیر جنگ ).
6 - آقای دکتر سجادی (وزیر فرهنگ ).
7 - آقای گلشائیان (وزیر دارایی ).
8 - آقای نادر آراسته (وزیر پست و تلگراف و تلفن )
9 - آقای جمال امامی (وزیر مشاور).
10 - آقای اشرفی (وزیر اقتصاد ملی ).
11 - آقای دکتر احمد مقبل (وزیر کشاورزی ).
12 - آقای دکتر طاهر (وزیر مشاور).
در جلسه سه شنبه 23 آذر ماه 1327 آقای سرلشگر هدایت به سمت وزارت جنگ
معرفی شده است .
در جلسه یکشنبه 28 آذر ماه 1327 آقایان زیر معرفی شده اند:
1 - آقای دکتر سجادی به سمت وزارت راه .
2 - آقای دکتر اقبال به سمت وزارت بهداری .
3 - آقای دکتر زنگنه به سمت وزارت فرهنگ .
در جلسه سه شنبه 14 دی ماه 1327 آقای سید محمد طباطبایی به سمت معاونت
پارلمانی نخست وزیر و آقای محمدعلی بوذری به سمت معاونت وزارت دادگستری
معرفی شده اند.
در جلسه پنجشنبه 21 بهمن ماه 1327 آقای مصطفی عدل به سمت وزیر مشاور
معرفی شده است .
در جلسه یکشنبه 22 اسفند ماه 1327 آقایان زیر معرفی شده اند:
1 - آقای فهیم الملک وزیر مشاور.
2 - آقای دکتر سجادی به وزارت دادگستری .
3 - آقای نادر آراسته به وزارت راه .
4 - آقای دکتر ادهم به وزارت بهداری .
5 - آقای دکتر اقبال به وزارت کشور.
در جلسه یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1328 آقای خواجه نوری به سمت معاونت وزارت
دارایی و آقای سیاح به سمت وزارت راه معرفی شده اند.
در جلسه پنجشنبه 19 خرداد ماه 1328 آقای نجومی به سمت معاونت وزارت پست و
تلگراف معرفی شده است .
در جلسه پنجشنبه 30 تیر ماه 1328 آقای ابراهیم مهدوی به سمت معاونت وزارت
کشاورزی معرفی شده است .
این تصمیم در جلسه هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن برنامه دولت آقای ساعد
1 - حفظ و تحکیم روابط دوستانه با کلیه کشورها مخصوصا با همسایگان بر
اساس احترام متقابل با متابعت از منشور ملل متحد.
2 - اجرای کامل قوانین و حفظ و امنیت عمومی و بسط عدالت اجتماعی و قضایی .
3 - اجرای برنامه هفت ساله پس از تصویب مجلس شورای ملی .
4 - فراهم آوردن وسایل رفاه عمومی از حیث احتیاجات اولیه مانند خواربار و
برق و لوله کشی آب شهرها و سایر مواد زندگانی به قیمت ارزان و تسهیل و
تشویق صادرات و توسعه بهداشت و فرهنگ برای عموم .
5 - سعی در بهبود زندگی کارگران و کشاورزان .
6 - تعقیب اقدامات دولتهای گذشته به منظور استیفا حقوق ملت ایران از شرکت
نفت جنوب .
7 - اقدام برای استرداد اراضی ایران که بدون هیچ گونه قرارداد و معاهده
مورد مداخله دیگران واقع شده است .
8 - تهیه موجبات استقلال شهرداریها در هر محل و جلوگیری از تمرکز
فوق العاده امور اقتصادی و اداری در مرکز.
9 - تنظیم بودجه مملکتی 1328 بر اساس تعادل و توازن با توجه به این نکته
که قسمت عمده از درآمد کشور صرف کارهای تولیدی و عمرانی گردد.
10 - تقدیم لوایح قانونی برای سازمان وزارتخانه ها بر اساس لایحه استخدام
که تقدیم خواهد شد

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1327/09/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.