×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-آقای-محمد-ساعد-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه هفدهم بهمن ماه 1327 پس از خاتمه استیضاح
آقای عباس اسکندری و استرداد استیضاح آقای رحیمیان با توجه به بیانات
آقای گلشائیان وزیر دارایی و تقاضای رای اعتماد از طرف دولت به اکثریت 89
رای از 93 نفر عده حاضر به دولت آقای ساعد ابراز اعتماد نموده است .
تصمیم بالا در جلسه یکشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از
طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1327/11/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.