×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای محمد ساعد نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-جناب-آقای-محمد-ساعد-نخست-وزیر
مجلس شورای ملی در جلسه دهم اردیبهشت ماه 1328 پس از طرح استیضاح آقایان :
مکی - دکتر بقایی - حائری زاده و توضیحات هیات دولت به اکثریت 90 رای از
نود شش نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت
مجلس شورای ملی اتخاذ شد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1328/02/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.