×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-مرتضی-بیات-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه پس از طرح برنامه کابینه آقای مرتضی بیات به اکثریت 72 رای از 98 نفر عده حاضر رای اعتماد داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

در جلسه 5 آذر ماه 23 هیات وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده اند:
جناب آقای بیات نخست وزیر
آقای کمال هدایت وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
آقای فهیمی وزیر مشاور
آقای اردلان (امان الله ) وزیر دارایی
آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ
آقای عدل (منصورالسلطنه ) وزیر دادگستری
آقای دکتر سیاسی وزیر مشاور
آقای انتظام وزیر راه
آقای محسن رییس وزیر خارجه
آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری
آقای زند وزیر جنگ
آقای سروری وزیر کشور
آقای آراسته وزیر پست و تلگراف
امور وزارت کشاورزی تا تعیین وزیر تحت نظر این جانب اداره خواهد شد.
در جلسات 16 آذر ماه 1323 آقای نصرالله انتظام به سمت وزارت امور خارجه معرفی شدند.
در جلسه سه شنبه 8 اسفند ماه 1323 آقای دکتر شیخ به معاونت وزارت پیشه و هنر معرفی شدند.

برنامه دولت آقای بیات نخست وزیر
1 - تشیید روابط دوستی با دول متحاربه و تعقیب همکاری کامل با متفقین ایران طبق پیمان سه گانه و اعلامیه ملل متحده مورخ اول ژانویه 1942.
2 - توجه کامل به حفظ امنیت در کشور به وسیله مراقبت در اجرای قوانین و تقویت قوای تامینیه .
3 - سعی در بهبود زندگی مادی و معنوی عامه مردم به وسیله پایین آوردن هزینه زندگی و تهیه و اجرای نقشه چندساله برای بهداشت عمومی و فراهم کردن موجبات اصلاح مدارس و اجرای قانونی آموزش و پرورش اجباری و همچنین گذراندن قانون کار به منظور تکمیل آسایش و رفاه کارگران .
4 - تجدید نظر در قانون انتخابات و تهیه لوایح به منظور اصلاح و تثبیت سازمان وزارتخانه ها و ادارات دولتی و اقدامات در ترفیه حال کارمندان دولت و تقویت حس وظیفه شناسی و انضباط کامل به وسیله اجرای اصل پاداش و بازخواست .
5 - تهیه مقدمات تبدیل تدریجی وضع فعلی به وضع عادی بعد از جنگ به وسیله طرح نقشه های اقتصادی و کشاورزی برای اصلاح امور آبیاری و سدسازی و بهبود حال کشاورزان و همچنین تهیه کار برای کسانی که ممکن است بیکار شوند

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/09/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.