×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-مرتضی-بیات
مجلس شورای ملی در جلسه 23 آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به اکثریت
72 رای از 93 نفر عده نمایندگان حاضر به کابینه آقای مرتضی بیات رای
اعتماد داده است .
این تصمیم در جلسه 23 آذر ماه 323 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/09/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.