×

تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر

تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر

تصمیم-قانونی-راجع-به-تقاضای-رای-اعتماد-به-آقای-بیات-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه 28 فروردین ماه 1324 بعد از استماع توضیحات آقای
بیات نخست وزیر بنا بر تقاضای ایشان نسبت به دولت رای اعتماد گرفته و چون
از 92 نفر عده حاضر 45 نفر رای مثبت دادند دولت ایشان دارای اکثریت
نگردید.
تصمیم قانونی فوق در جلسه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست
و سه اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/01/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.