×

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی

تصمیم-قانونی-دائر-به-سلب-مصونیت-پارلمانی-از-آقای-محمد-باقر-بیات-نماینده-مجلس-شورای-ملی
مجلس شورای ملی به منظور امکان تحقیق از آقای محمد باقر بیات و تعقیب موضوع اتهام ایشان از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی سلب مصونیت پارلمانی می کند.
تصمیم فوق در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1347/09/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.