×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-نسبت-به-کابینه-آقای-ابراهیم-حکیمی-نخست-وزیر
مجلس شورای ملی در جلسه پانزدهم آبان ماه 1324 پس از طرح برنامه دولت به اکثریت 88 رای از 94 نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر رای اعتماد داده است .
این تصمیم در جلسه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

در جلسه یکشنبه 13 آبان ماه 1324 هیات دولت به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده اند:
1 - آقای حسنعلی کمال هدایت (وزیر مشاور)
2 - آقای خلیل فهیمی (وزیر
کشور)
3 - آقای امان الله اردلان (وزیر دادگستری )
4 - آقای عبدالحسین هژیر (وزیر دارایی )
5 - آقای احمدحسین عدل (وزیر کشاورزی )
6 - آقای الهیار صالح (وزیر مشاور)
7 - آقای سرلشکر ریاضی (وزیر جنگ )
8 - آقای محمود نریمان (وزیر پست و تلگراف )
9 - آقای دکتر سعید مالک (وزیر بهداری )
10 - آقای غلامحسین رهنما (وزیر فرهنگ )
11 - آقای سرلشکر فیروز ( وزیر راه )
12 - آقای ابوالقاسم نجم (وزیر امور خارجه )
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بعد تعیین خواهد شد. فعلا خود بنده آن جا را اداره می کند.
در جلسه سه شنبه 4 دی ماه 1324 آقای الهیار صالح به سمت وزارت کشور معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 4 دی ماه 1324 آقای هاشم صهبا به سمت وزارت پیشه و هنر معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 4 دی ماه 1324 آقای دکتر علی اکبر اعتماد به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده است .
در جلسه 5 شنبه 13 دی ماه 1324 آقای مهندس بیات به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است

برنامه کابینه آقای ابراهیم حکیمی
1 - در سیاست خارجی دولت ایران همواره از صمیم قلب آرزومند است که دوستی و وداد و صادقانه ایران با دولتهای متفق و دوست و متحد ما روزافزون باشد و در این راه دولت ایران هر چه بتواند خواهد کرد تا علایق مودت از هر جهت محکم شود. دولت این جانب همه گونه مساعی به کار خواهد برد که مناسبات و
روابط حسنه فیمابین از هر گونه شائبه مصون و محفوظ باشد و همچنین مراقبت خواهد نمود تا تعهداتی که دولت ایران طبق منشور ملل متحد نموده است اجرا گردد.
2 - برای تامین امنیت کامل در سراسر کشور قوانین تامینیه مملکت باید اصلاح و تکمیل شود و وسایل و لوازم و خصوصیات آن به تناسب حوائج مملکت و عواید عمومی دولت و تجهیزات جدیده تعیین گردد.
3 - تعدیل بودجه و تجدید نظر در مالیاتها و مطالعه فوری در امور اقتصادی برای استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با اوضاع اقتصادی فعلی مملکت باشد و گذران مردم را آسان کند در صدر اصلاحاتی جا دارد که دولت آنها را از اهم وظایف خود می شمارد و در این زمینه اصلاح و تصفیه ادارات و تجدید نظر در قانون استخدام دولتی و تقویم لوایحی که متضمن اصلاحات صنعتی و فلاحتی و ایجاد سد و آبیاری و تهیه کار برای بیکاران و بهبودی حال کارگر و برزگر باشد مورد توجه دقیق و اقدام جدی دولت خواهد بود و مخصوصا مساعی دولت مصروف اتخاذ تصمیمات و تهیه لوایح جامع الاطرافی خواهد شد که در نتیجه اجرای آنها برزگر خود صاحب آب و زمین باشد و خرده مالکی در مملکت بیش از پیش رواج یابد و در هر نقطه که لازم باشد در معاملات و مناسبات زارع و مالک تجدید نظر به عمل آید و وسایل اجرای قانون تعلیمات اجباری فراهم شود.
4 - اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چندساله برای اصلاح بهداشت کشور.
5 - تجدید نظر در قانون تشکیلات مملکتی و تصریح وظایف استانداران و فرمانداران و سایر مامورین وزارت کشور.
6 - یک وظیفه مهم دیگر که دولت این جانب بر عهده خود می داند شروع انتخابات دوره پانزدهم تقنینیه است در موقعی که اخیرا مجلس شورای ملی مقرر نموده است و انجام آن در اسرع اوقات و به نحوی که کاملا آزاد و بر طبق موازین مشروطیت از هر گونه مداخله و نفوذ و اقدامات منافی قانون مصون باشد. ضمنا دولت اهتمام خواهد کرد که در قانون انتخابات فعلی مجلس شورای ملی قبل از انقضا دوره چهاردهم تقنینیه تجدید نظر به عمل آید.
7 - توسعه و تکمیل خطوط راه آهن و آسفالت نمودن راههای شوسه نیر مورد عمل قرار خواهد گرفت .

کابینه آقای احمد قوام
در جلسه یکشنبه 28 بهمن ماه 1324 هیات کابینه به شرح زیر معرفی شدند:
1 - وزارت امور خارجه و وزارت کشور به عهده خود بنده است .
2 - وزارت دارایی آقای بیات .
3 - وزارت راه آقای سرلشکر فیروز.
4 - وزارت دادگستری آقای انوشیروان سپهبدی .
5 - وزارت پیشه و هنر آقای احمدعلی سپهر.
6 - وزارت بهداری آقای دکتر اقبال .
7 - وزارت پست و تلگراف آقای سهام الدین غفاری .
8 - وزارت فرهنگ آقای ملک الشعرا بهار.
9 - کفالت وزارت کشاورزی آقای شمس الدین امیرعلایی .
10 - معاونت سیاسی و پارلمانی نخست وزیری آقای مظفر فیروز.
11 - آقای سپهبد امیراحمدی وزیر جنگ و در غیاب بنده هم آقای بیات از بنده نیابت خواهد کرد

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.