×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-آقای-ابراهیم-حکیمی-نخست-وزیر
مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه 1326 پس از طرح استیضاح
آقایان حائری زاده و مکی و آزاد و تقاضای رای اعتماد از طرف آقای نخست وزیر
با اکثریت 55 رای از 103 نفر عده حاضر به دولت آقای ابراهیم حکیمی ابراز
اعتماد نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و
شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1326/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.