×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-دولت-آقای-ابراهیم-حکیمی-نخست-وزیر-

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه دوشنبه ششم اردیبهشت ماه 27 پس از طرح استیضاح
آقایان آشتیانی زاده - شریعت زاده - سزاوار - ابوالقاسم امینی - عباس
اسکندری و تقاضای رای اعتماد از طرف آقای نخست وزیر به اکثریت 67 رای از
88 نفر عده حاضر به دولت آقای ابراهیم حکیمی ابراز اعتماد نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
بیست و هفت مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1327/02/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.