×

تصمیم قانونی راجع به اخذ رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی راجع به اخذ رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-راجع-به-اخذ-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-ابراهیم-حکیمی-نخست-وزیر
مجلس شورای ملی در جلسه هیجدهم خرداد ماه 1327 بعد از استماع گزارش آقای
حکیمی نخست وزیر بنا بر تقاضای ایشان نسبت به دولت رای اعتماد گرفته و چون
از 102 نفر عده حاضر 38 رای مثبت داده شد دولت ایشان دارای اکثریت
نگردید.
تصمیم قانونی فوق در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت
اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1327/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.