×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-محسن-صدر-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی در جلسه 5/7/1324 پس از طرح برنامه به کابینه آقای صدر نخست وزیر به اکثریت 70 رای از یکصد و چهارده نفر عده حاضر رای اعتماد داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
متن برنامه کابینه آقای صدر نخست وزیر
پس از تشکر از حسن ظن و تمایلی که نمایندگان محترم نسبت به این جانب ابراز داشته اند بنا بر فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دولت را تشکیل و آقایان و وزیران را به مجلس شورای ملی معرفی می نمایم :
جناب آقای حسنعلی کمال هدایت وزیر دادگستری
جناب آقای محمود بدر وزیر دارایی
جناب آقای عباسقلی گلشائیان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر
جناب آقای مصطفی عدل وزیر مشاور
جناب آقای ابراهیم زند وزیر جنگ
جناب آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری
جناب آقای دکتر محمد نخعی وزیر کشاورزی
جناب آقای نادر آراسته وزیر راه
جناب آقای انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه
جناب آقای غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ
وزیر پست و تلگراف بعدا معرفی می شود.
وزارت کشور نیز عجالتا به عهده این جانب خواهد بود.

هیات وزیران نامبرده بالا در جلسه 26 تیر ماه 24 به مجلس شورای ملی ملی معرفی شده و در تاریخ پنجم مهر 24 رای اعتماد داده شده است .
در جلسه سه شنبه 13 شهریور ماه 1324 آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده اند.
در جلسه سه شنبه 13 شهریور ماه 1324 آقای وحید تنکابنی به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 20 شهریور ماه 1324 آقای سرتیپ مقتدر به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 24 مهر ماه 1324 آقای دکتر خشایار به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است

چون باید روشی که دولت برای اداره امور کشور دارد به صورت برنامه تنظیم و تقدیم شود اصول و رئوس اقداماتی را که مصمم به اجرای کامل آن می باشد در ضمن 11 ماده به عرض مجلس شورای ملی می رساند.
بدیهی است که اجرای این برنامه با پشتیبانی نمایندگان محترم متناسب با فرصتی که در اختیار دولت باشد و برای آن که خاطر نمایندگان محترم نیز از جریان عمل دولت مستحضر گردد تصمیم بر این است که در هر چندی یک بار گزارشی از پیشرفتهای حاصله به عرض مجلس شورای ملی برسد.
اینک مواد برنامه :
1) حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دول متفق و سایر دولتهای دوست همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این جانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تایید آن به کار برد - رویه دولت این جانب برای رسیدن به این مقصود صمیمانه و صادقانه است و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفا بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل طبق مقررات پیمان سه گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت .
2) مطالعه در امور اقتصادی به منظور اتخاذ و استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با مقتضیات و مصالح کشور و رفاه عامه باشد.
3) تجدید نظر در قانون مالیات بر درآمد و بعضی از مالیاتهای دیگر و تامین توازن بودجه .
4) استقرار کامل امنیت در تمام شئون کشور به وسیله اجرای قطعی قوانین و اصلاح و تقویت سازمانهای مسئول .
5) تهیه کار برای بیکاران به وسیله تشویق شرکتهای خصوصی و فراهم ساختن وسیله استفاده از سرمایه های کوچک و اقدام به کارهای عام المنفعه مانند امتداد راههای آهن و آسفالت نمودن شاهراهها و آبیاری .
6) بهبود وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذاشت .
7) بهبود وضع کارمندان دولت و تجدید نظر در قوانین استخدامی .
8) اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چندساله برای اصلاح بهداشت کشور.
9) تعقیب مطالعه و اصلاح برنامه های تحصیلی - تسریع در اجرای قانون تعلیمات اجباری و اقدام در تاسیس دانشسراها در نقاط مختلف کشور.
10) تجدید نظر در قانون انتخابات .
11) تهیه برنامه چندساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی .
این برنامه به شرح بالا در جلسات متعدد طرح و در جلسه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار نسبت به کابینه آقای صدر به اکثریت 70 رای از 114 نفر حاضر به مجلس شورای ملی رای اعتماد داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/07/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.