×

تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-تصویب-برنامه-کابینه-آقای-سهیلی-نخست-وزیر
1 - در جلسه 18 اسفند ماه 1320 هیات دولت به شرح زیر معرفی
شده است :
آقای سهیلی (نخست وزیر) و (وزیر کشور) - آقای مجید آهی (وزیر دادگستری ) -
آقای علی اصغر حکمت (وزیر بهداری ) - آقای محمود بدر (وزیر دارایی ) - آقای
سرلشکر جهانبانی (وزیر جنگ ) - آقای مصطفی عدل (وزیر فرهنگ ) - آقای یدالله
عضدی (وزیر راه ) - آقای عبدالحسین هژیر (وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ) -
آقای حسین عدل (وزیر کشاورزی ) آقای فضل الله بهرامی (وزیر پست و تلگراف )
وزیر امور خارجه بعد معرفی می شود.
2 - در جلسه 26 اسفند ماه 1320 آقای سرتیپ علی ریاضی به سمت معاونت وزارت
جنگ معرفی شده اند.
3 - در جلسه 2 تیر ماه 1321 آقای محمد ساعد به سمت وزارت امور خارجه
معرفی شده اند.
4 - در جلسه 16 تیر ماه 1321 آقای مهدی فرخ به سمت وزارت کشور معرفی
شده اند.

مجلس شورای ملی در جلسه 21 اسفند ماه 1320 برنامه کابینه آقای علی سهیلی
نخست وزیر را به اکثریت آرا حاضره (101 رای از 104 نفر حضار) تصویب و در
نتیجه به کابینه نامبرده رای اعتماد نموده است .
این تصمیم در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر
مجلس شورای ملی
برنامه دولت که از لحاظ مقتضیات و احتیاجات کشور به شرح مواد زیر تنظیم
گردیده است تقدیم مجلس شورای ملی می شود که مورد دقت قرار داده و نظر خود
را نسبت به آن اظهار فرمایند:
1 - در سیاست خارجی با رعایت کامل مصالح کشور اجرای قراردادهای جاری و
مخصوصا همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط
کامل دارد.
2 - اصلاح و رفع نقصهای قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز
تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی دهد.
3 - اصلاح و تقویت سازمان ارتش و قوای تامینیه کشور.
4 - اهتمام مخصوص در تامین خواربار لازم برای کشور.
5 - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور و جرح و تعدیل مالیاتها و
جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و توازن بودجه کشور و تجدید نظر در مقررات
بازرگانی .
6 - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه
امور آبیاری - منع تدریجی کشت و استعمال تریاک - تجدید نظر در قوانین
عمران و اجرای برنامه کشاورزی .
7 - مراقبت کامل در بهبود صنایع کشور با تمایل به این که کارخانه ها با
سرمایه های غیر دولتی اداره شود و همچنین اهتمام در بهبود زندگانی
کارگران .
8 - اصلاح قانون تقسیمات کشوری و توجه به این که اهالی در اداره امور محلی
خود بیشتر شرکت داشته باشند.
9 - تکمیل و ترقی تاسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی .
10 - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی .
نخست وزیر - سهیلی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1320/12/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.