جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر را با اکثریت عده حاضر (89 رای از 99 نفر عده حاضره ) تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده ابراز رای اعتماد نموده است .
این تصمیم در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

1 - در جلسه 28 بهمن ماه 1321 هیات دولت به شرح زیر معرفی شده است :
آقای علی سهیلی (نخست وزیر) و (وزیر کشور) - آقای محمد تدین (وزیر مشاور) - آقای حسین سمیعی (وزیر مشاور) - آقای امان الله اردلان (وزیر بهداری ) - آقای حکمت (وزیر دادگستری ) - آقای محمود بدر (وزیر بازرگانی و پیشه و هنر) - آقای سپهبد احمدی (وزیر جنگ ) - آقای هژیر (وزیر راه ) - آقای ساعد (وزیر امور خارجه ) - آقای دکتر علی اکبر سیاسی (وزیر فرهنگ ) - آقای نصرالله انتظام (وزیر پست و تلگراف ) - آقای صالح (وزیر دارایی ) وزیر کشاورزی عنقریب تعیین و معرفی خواهد شد.
2 - در جلسه 6 اسفند ماه 1321 آقای زرین کفش به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده اند.
3 - در جلسه 13 اسفند ماه 1321 آقای تدین به سمت وزارت خواربار معرفی شده اند.
4 - در جلسه 18 اسفند ماه 1321 آقای هاشم صهبا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده اند.
5 - در جلسه 27 اسفند ماه 1321 آقای احمد اعتبار به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده اند.
6 - در جلسه 11 فروردین ماه 1322 آقای زین العابدین رهنما به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر معرفی شده اند.
7 - در جلسه 22 فروردین ماه 1322 آقای محمود فاتح به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده اند.
8 - در جلسه 6 اردیبهشت ماه 1322 آقای بیات به سمت وزارت دارایی معرفی شده اند.
9 - در جلسه 13 اردیبهشت ماه 1322 آقای محمدعلی همایونجاه به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده اند.
10 - در جلسه 18 اردیبهشت ماه 1322 آقای دکتر اقبال به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده اند.
11 - در جلسه 19 تیر ماه 1322 آقای حسین سمیعی به سمت وزارت کشور و آقای خلیل فهیمی به سمت وزارت مشاور معرفی شده اند.
12 - در جلسه 23 در جلسه 23 تیر ماه 1322 آقای تدین به سمت وزارت مشاور معرفی شده اند.
13 - در جلسه 12 مرداد ماه 1322 آقای محسن صدر به سمت وزارت دادگستری معرفی شده اند.
14 - در جلسه 27 مرداد ماه آقای محمد وحید به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده اند.
15 - در جلسه 17 شهریور ماه 1322 آقای سرتیپ انصاری به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده اند.
16 - در جلسه 17 آبان ماه 1322 آقای دکتر مهیمن به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده اند

برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر
که در جلسه 28 بهمن ماه 1321 در موقع معرفی کابینه قرائت شده است
برنامه دولت که بر حسب وظیفه باید به عرض و تصویب مجلس شورای ملی برسد بسیار مختصر است . زیرا که اوضاع و احوال عمومی به طوری روشن و احتیاجات و مشکلات به قدری معلوم است که حاجت به شرح و تفصیل نیست اصول وظائف هر دولت وطنخواه همان است که همواره در ضمن برنامه دولت ها در طول مدت دوره تقنینیه حاضر تقدیم مجلس شورای ملی شده است و مخصوصا برنامه ای که دولت سابق این جانب در 18 اسفند ماه 1320 تقدیم داشت و به تصویب رسید شامل موادیست که اکنون نیز ضرورت تعقیب همان مواد را ایجاب می نماید.جنگ جهانگیر حوائجی برای مملکت ما پیش آورده که از یک سال قبل اصولا تغییری در آنها حاصل نشده است و اقدام در رفع مشکلاتی که در نتیجه آن حوادث بروز کرده اکنون نیز اساس عمل دولت است و مخصوصا اوضاع خواربار و مضیقه ای که از حیث امور معاش تمام افراد کشور را مبتلا ساخته است مستلزم توجه و اقدام فوری می باشد.
بنابراین برنامه خود را در این چهار ماده خلاصه و تقدیم می دارد:
1 - اقدام سریع برای تامین مواد غذایی که آنا مورد حاجت و نیاز عامه است و ایجاد وسائل موثر برای انتظام امر خواربار در سال آینده .
2 - مجاهده از تنزل دادن هزینه زندگانی و مبارزه با غلا و گرانی اجناس و اهتمام در تثبیت قیمتها.
3 - اهتمام در اصلاحات لازم نسبت به مسائل اساسی مانند پیشرفت امور کشاورزی و بهداری و فرهنگ و رفع نواقص قوانین دادگستری و همچنین سعی در بهبود زندگانی مستخدمین دولت و کارگران و کشاورزان تامین رفاهیت آنان با وضع قوانین و مقررات لازم .
4 - حفظ و تحکیم مناسبات صمیمانه با دول دوست و همسایگان و مخصوصا همکاری نزدیک با دول متفق ایران و دولت متحده امریکای شمالی و تضمین منافع طرفین را رعایت کامل مصالح کشور.
یقین دارد در این موقع که اوضاع اقتصادی و معاشی اهل مملکت دچار کمال مضیقه و نهایت شدت است با توجه خاص نمایندگان محترم تمام اهالی کشور نیز با دولت کمک و مساعدت خاصی مبذول خواهند نمود که اجرا برنامه فوق عملی شود.
و نیز اطمینان دارد که متفقین ما که روابط مستقیم و منافع مشترکشان با دولت ایران روزافزون است برای رفع مشکلات اقتصادی مخصوصا امر خواربار همواره مساعدت سریع موثری خواهند نمود.
نخست وزیر - علی سهیلی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :