جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه 20 اردیبهشت ماه 1322 طبق تقاضای دولت به کابینه
آقای سهیلی نخست وزیر به اکثریت 94 رای (از 102 نفر عده حاضره ) ابراز رای
اعتماد نموده است .
این تصمیم در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :