×

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق

تصمیم-قانونی-دائر-به-قابل-تعقیب-بودن-آقای-علی-سهیلی-نخست-وزیر-اسبق-

وکیل


مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید
قسمتی ابزار و اشیا و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری
در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و
طبق ماده 5 قانون محاکمه وزرا پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع
می نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.