×

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار

تصمیم-قانونی-دائر-به-قابل-تعقیب-بودن-آقای-تدین-وزیر-اسبق-خواربار

وکیل


مجلس شورای ملی آقای تدین وزیر اسبق خواربار را در موضوع اعلام جرم آقای
محمد طباطبایی راجع به خواربار آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده 5
قانون محاکمه وزرا پرونده امر را به دیوان کل کشور ارجاع می نماید.
این تصمیم در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتحاد شده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1324/10/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.