جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی اجازه می دهد کمیسیون دوازده نفری از شعب ششگانه مجلس برای
اصلاح و تهیه و تنظیم قانون انتخابات مجلس شورای ملی انتخاب شود که با جلب
نظر وزارت کشور قانون نامبرده را تا دو ماه تهیه و تقدیم مجلس نماید.
تصمیم بالا در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :