جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه بیست و دوم فروردین ماه 1323 به تشکیل یک کمیسیون
شش نفری به ریاست رییس مجلس برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان
رای داده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1323/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :