×

نمایندگان منتخبه برای نظارت ذخیره اسکناس منتخبه از مجلس

نمایندگان منتخبه برای نظارت ذخیره اسکناس منتخبه از مجلس

نمایندگان-منتخبه-برای-نظارت-ذخیره-اسکناس-منتخبه-از-مجلس
نمایندگان منتخبه برای نظارت ذخیره اسکناس منتخبه از مجلس
شماره ردیف اسامی تاریخ انتخاب
1 - آقای ابوالقاسم نراقی 5 اردیبهشت 1323
2 - آقای صادق بوشهری 5 اردیبهشت 1323
3 - آقای مخبر فرهمند 25 اردیبهشت 1324
4 - آقای دکتر کیان 18 آذر ماه 1324

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/02/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.