×

تبصره اضافی به ماده 24 آیین نامه قانون مالیات بر درآمد

تبصره اضافی به ماده 24 آیین نامه قانون مالیات بر درآمد

تبصره-اضافی-به-ماده-24-آیین-نامه-قانون-مالیات-بر-درآمد

وکیل


تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به آیین نامه قانون مالیات بر درآمد اضافه
می شود:
"تبصره 2 - مدت معینه در ماده 24 برای بررسی اظهارنامه ها و تشخیص و تعیین
مالیات بر درآمد استثنائا برای سال 1323 از تاریخ تسلیم اظهارنامه تا مدت
هشت ماه خواهد بود."
تبصره بالا در تاریخ 19 اسفند ماه 1323 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی
رسیده و به موجب ماده 21 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان ماه 1322
قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1323/12/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.