جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - مدت مقرر در بند (و) تبصره (3) ماده (21) قانون اصلاح
قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1337 تا آخر سال 1340 تمدید می شود:
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه 22 مهر ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم مهر ماه 1343
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر امین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :