×

قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا

قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا

قانون-مربوط-به-اراضی-اردوگاه-نیروی-هوایی-در-بیشه-کلا
ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود تمامی شش دانگ اراضی
اردوگاه نیروی هوایی پلاک 1580 فرعی از یک اصلی بخش 12 بابل که در سال
1338 به مبلغ 1863915 ریال از اداره املاک و مستغلات پهلوی برابر سند رسمی
شماره 16741-26/2/1339 خریداری شده و مبلغ 1263915 ریال از بهای آن را
افسران نیروی هوایی به عنوان قرضه پرداخت نموده اند بر طبق
قانون مورخ 28/1/1309 راجع به فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج
ادارات قشونی نباشد به فروش رسانیده و پس از پرداخت طلب افسران بقیه آن
را برای هزینه تاسیسات در 50 هزار متر اراضی اهدایی واقع در قریه بیشه کلا
به مصرف برساند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه
سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه شنبه دوم آبان ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/08/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.