×

قانون راجع به اجازه فروش غله خوزستان بدون رعایت تشریفات مزایده

قانون راجع به اجازه فروش غله خوزستان بدون رعایت تشریفات مزایده

قانون-راجع-به-اجازه-فروش-غله-خوزستان-بدون-رعایت-تشریفات-مزایده
ماده واحده - اداره کل غله مجاز است مقدار دویست تن گندم و پانصد تن
ذرت و یک هزار و یکصد تن جو از موجودی سال 1341 اداره غله استان خوزستان
را بدون رعایت تشریفات مزایده با نظر کمیسیونی که از طرف استانداری استان
ششم تعیین خواهد شد گندم به قرار هر تن شش هزار و دویست ریال و جو به
قرار هر تن پنج هزار و دویست ریال و ذرت از قرار هر تن پنج هزار ریال
نقدا به فروش برساند.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 تقدیم
شده تصویب می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده در تاریخ روز چهارشنبه بیست و دوم مهر ماه
1343 شمسی به تصویب مجلس سنا و در روز سه شنبه پنجم آبان ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/08/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.