جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده واحده - تصمیم هیات دولت مورخ 20/3/42 دایر به واگذاری مجانی
یکصد دستگاه یدک بارکش (تریلی ) 12 تنی از وزارت دارایی به اداره کل گمرک
و معافیت وزارت دارایی از پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و یکصد و بیست و
شش هزار و یکصد و بیست و نه ریال مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های
محلی 206 دستگاه کامیون و یدک بارکش (تریلی ) تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه سیزدهم آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :