جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد در مورد معافیت لوازم لوله کشی آب شهر
زاهدان از پرداخت حق انبارداری برای مدتی که در گمرک بندرعباس متوقف بوده
تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
دوشنبه هیجدهم آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :