جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد در ترخیص یک بسته محتوی اسباب بازی نو
و کهنه ارسالی از کشور آمریکا جهت اهدا به کودکان بیمارستان بنگاه
نیکوکاری با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
دوشنبه هجدهم آبان ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :