جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده واحده - به بنگاه خالصجات اجازه داده می شود خسارات دیر کرد بدهی
سنواتی زارعین میاندوآب را بابت اجاره داری املاک خالصه بخشوده و اصل بدهی
آنان را در هشت قسط متساوی که موعد پرداخت هر قسط در آذر ماه هر سال و
تاریخ پرداخت اولین قسط آذر ماه سال 1343 خواهد بود وصول نماید در صورت
تاخیر در پرداخت اقساط حق صدور اجراییه و وصول کلی بدهی یک جا برای بنگاه
خالصجات و یا قائم مقام آن محفوظ خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه بیستم آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :