جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


مصوب 3 جمادی الاخری 1329
ماده واحده - مجلس شورای ملی قانون مورخه 3 ربیع الاول 1328 راجع به
انحصار نمک را نسخ می نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :