جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


مصوب 2 شوال 1329 قمری
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کنترات اشخاص مفصله ذیل را به این
ترتیب تجدید نماید.
-------------------------------------------------------------
سال اول سال دوم سال سوم
اسم شغل ---- ----- -----
فرانک فرانک فرانک
--------------------------------------------------------------
مسیو لوکیفر رئیس گمرک انزلی 17000 18000 19000
مسیو کنستان رئیس گمرک بندر بوشهر 17000 18000 19000
مسیو رانس کن رئیس گمرک جلفا 15000 16000 17000
مسیو اندریو رئیس گمرک آستارا 14000 15000 16000
مسیو دکراو رئیس گمرک بندرعباس 13000 14000 15000
مسیو قوبرون رئیس گمرک مشهدسر 13000 14000 15000
مسیو دوهم مفتش گمرکات آذربایجان 9000 9500 10000
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :