جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


مصوب 3 شعبان 1329
ماده اول - چون محمدعلی میرزای مخلوع مفسدفی الارض و دفع آن واجب است
هیات دولت مجاز است یکصد هزار تومان به اعدام کننده یا دستگیرکننده
محمدعلی میرزا و یا ورثه آنان بپردازد.
ماده دوم - وزارت جنگ مجاز است مبلغ بیست و پنج هزار تومان به خود و
یا وراث دستگیرکننده و یا اعدام کننده سالارالدوله و مبلغ بیست و پنج هزار
تومان به خود یا وراث دستگیرکننده و یا اعدام کننده شعاع السلطنه بپردازد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :