جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مصوب 8 ذیقعده 1329
ماده واحده - اشخاصی که در تهران و سایر ولایات بعد از عفو عمومی 15
شعبان 1327 به ضدیت حکومت ملی به هر عنوان عملا قیام یا اقدام کرده اند
حقوق دیوانی آنان نقدا و جنسا مقطوع است دولت اسامی اشخاصی که به موجب
این قانون حقوق آنان مقطوع می شود باید در روزنامه رسمی اعلام نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :