جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


مصوب 17 سرطان 1303 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می نماید که وزارت مالیه از ابتدای
حمل هذه السنه سیچقان ئیل 1303 همه ساله مادام الحیات حقوقات تقاعدی
صاحب منصبان و اعضا قدیمی وزارت جنگ سابق را که سالیانه معادل یازده هزار
و چهار صد و شصت و هشت تومان و هشت هزار و دویست دینار است موافق ریز ذیل
به طور ماهیانه پرداخت نماید - وزارت مالیه مکلف خواهد بود هر یک از
اشخاص مفصله هر قدر حقوق به صیغه مستمری داشته باشند از هذه السنه مقطوع و
ضبط نماید:
1 - علی اکبر خان سردار اعتضاد ماهیانه 600 قران
2 - باصرالممالک امیرتومان ماهیانه 600 قران
3 - یدالله میرزا امیرتومان ماهیانه 600 قران
4 - زمان خان امیر تومان ماهیانه 550 قران
5 - سلیمان خان رییس موزیک ماهیانه 450 قران
6 - محمدصادقخان پسر مرحوم حاج عظیم خان سرتیپ ماهیانه 300 قران
7 - وقارالملک سرتیپ ماهیانه 300 قران
8 - مسعود لشگر سرتیپ ماهیانه 300 قران
9 - رضا خان پسر آقا خان سرتیپ ماهیانه 300 قران
10 - میرزا فتح الله پیرزاده سرتیپ ماهیانه 300 قران
11 - مجلل نظام سرهنگ توپخانه ماهیانه 300 قران
12 - مجلل نظام سلطان پیاده ماهیانه 300 قران
13 - علی نقی خان مدیر اسلحه ماهیانه 300 قران
14 - مدیر لشگر پسر مرحوم میرزا سید احمد خان
منشی باشی ماهیانه 300 قران
15 - میرزا حسن خان نخعی غیر نظامی محاسب توپخانه ماهیانه 300 قران
16 - میرزا نبی خان غیر نظامی ماهیانه 250 قران
17 - میرزا حسن خان عضو محاکمات عسگریه ماهیانه 250 قران
18 - میرزا علی خان مستنطق محاکمات عسگریه ماهیانه 200 قران
19 - میرزا تقی خان سلطان گارد همایونی ماهیانه 200 قران
20 - عبدالله میرزا رییس موزیک خراسان ماهیانه 200 قران
21 - محسن خان ماهیانه 150 قران
22 - یوسف خان بهارلو صاحب منصب گارد همایونی ماهیانه 100 قران
23 - سید مصطفی خان صاحب منصب ذخیره ماهیانه 100 قران
24 - عبدالحسین خان ماهیانه 100 قران
25 - علی ماهیانه 60 قران
26 - وهاب ماهیانه 60 قران
27 - رضا خان تابین ماهیانه 45 قران
28 - جبار تابین ماهیانه 45 قران
29 - شعبانعلی تابین ماهیانه 45 قران
30 - سیف الله خان سلطان ماهیانه 45 قران
31 - سید مهدی خان تابین ماهیانه 45 قران
32 - حسین خان تابین ماهیانه 45 قران
33 - سید حسین خان تابین ماهیانه 45 قران
34 - جعفر خان ولد مدیرنظام ماهیانه 45 قران
35 - دکتر حسین خان نراقی طبیب سابق قشون خراسان ماهیانه 65/166 قران
36 - حیدر خان سلطان ماهیانه 208 قران
37 - مهدی خان یاور ماهیانه 120 قران
38 - میرزا محمود خان غیر نظامی ماهیانه 8/95 قران
39 - میرزا محمود خان موتمن حضرت ماهیانه 9/243 قران
40 - مهدی خان منتظم لشگر ماهیانه 220 قران
41 - عبدالله میرزا سلطان ماهیانه 153 قران
42 - نورمحمد خان ماهیانه 153 قران
43 - علی اکبر خان ماهیانه 153 قران
44 - حاجی عباسقلی خان نایب دوم ماهیانه 75 قران
45 - محمد خان جبه دارباشی غیر نظامی ماهیانه 6/46 قران
46 - قاسم خان وکیل باشی ماهیانه 30 قران
47 - عزیرخان وکیل باشی ماهیانه 30 قران
48 - رفیع خان شیخ علی تابین ماهیانه 6/11 قران
49 - کربلایی حسین سرجوخه ماهیانه 6/21 قران
-----------------------
جمع کل ماهیانه 35/9557 قران
سالیانه 20/114688 قران
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهل و نه قلم حقوق است در جلسه هفدهم
سرطان یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :