جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مصوب 2 ذیقعده 1328
اصلاح ماده 70 نظامنامه داخلی راجع به عرایض که طبع فهرست آن را موقوف
داشته فقط چهار نسخه نوشته در اطاق تنفس گذاشته شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/00/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :