جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


مصوب 11 ربیع الثانی 1329
نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تاخیر نمایند یا در
موقع دادن رای در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت
نمایند به هر نیم ساعت تاخیر و به هر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن
رای ثمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد و به علاوه مدت غیبت آنها در
صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :