جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مصوب 21 رجب 1329

در ماده شصت جمله اخیر حذف و به جای آن این طور نوشته شود.
اصلاحاتی که در شور اول از طرف نماینده پیشنهاد می شود پس از قرائت در مجلس
مطلقا باید به کمیسیون مربوطه به آن رجوع شود.
در ماده شصت و دو لفظ (اول ) حذف شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :