جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


مصوب 6 حوت 1300 شمسی
مقصود از فقره 5 - 4 از ماده 147 راجع به مدرسه حقوق این است که
فارغ التحصیل های مدرسه حقوقی که پروگرام آن پس از طی مدارج معینه و رسیدن
به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهند بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :