جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مصوبه 11 سرطان 1301 شمسی
ماده 1 - مالیات کتیرا صدی چهار 4% از قیمت کتیرا است به نرخ محل صدور
آن از سرحد که مامورین گمرک در موقع صدور دریافت می دارند.
ماده 2 - مالیات و عوارضی که تا کنون از مواد کتیرا و آنقوزه و قلیاب
دریافت می شده است به کلی موقوف و از تاریخ اعلان این قانون در داخله مملکت
هیچ گونه مالیات و عوارضی به هر اسم و رسم که باشد چه از مالک و چه از
عمله که آن را استخراج می کنند و چه از تجار معاملین آن نباید مطالبه شود.
ماده 3 - صاحبان کتیرای موجوده باید در مدت یک ماه پس از نشر اعلان از
طرف دولت کتیرای خود را به اداره مالیه محل ارائه نموده جواز مجانی
دریافت دارند تا در موقع خروج از سر حد از پرداخت مالیات معاف باشند.
ماده 4 - وزیر مالیه مامور اجرای این قانون بوده باید در ظرف مدت ده
روز از تاریخ تصویب سواد آن را در تمام ایالات و ولایات و نیز هر جا که
دارای محصول کتیرا باشد اعلان نماید.
(1)* ماده الحاقیه - مقصود از کتیرای موجوده کلیه کتیرایی است که در سنوات
قبل تا 11 سرطان 1301 در داخله مملکت موجود بوده و در مدت یک ماه مهلت
قانون ارائه یا نسبت به آن اظهارنامه داده باشند اعم از این که مالیات
سابق را پرداخته یا نپرداخته باشند.

: ماده الحاقیه فوق در جلسه 27 سنبله 1301 شمسی تصویب و به
عنوان تفسیر قانون مالیات کتیرا ضمیمه شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :