جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


مصوبه 28 حمل 1302 شمسی
ماده واحده - قانون ثبت اسناد مورخ (1329) منسوخ و از درجه اعتبار
ساقط است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :