جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


مصوب 32 جوزا 1302 شمسی
ماده الحاقیه - محل پرداخت قرضه پنج میلیون دلار عایدات مملکتی خواهد
بود به استثنای عایدات نفت جنوب
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/32
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :