جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


مصوب 31 جوزا 1302 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد کمیسیونی مرکب از
دوازده نفر از اشخاص بصیر برای تهیه لایحه قانون جزا تشکیل دهد و هر گاه
لایحه قانون مزبور قبل از افتتاح مجلس پنجم به اکثریت آرا اعضا کمیسیون
مذکور تصویب گردید وزارت عدلیه مجاز است آن را موقتا برای آزمایش به موقع
اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی به مقام مقنن پیشنهاد گردد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :