جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


مصوب 24 میزان 1301 شمسی
ماده اول - به دولت اختیار داده می شود دکتر ریان nayR.rD تبعه دولت
اتازونی را برای مدت پنج سال با حقوق سالیانه ده هزار 10000 دلار برای
اصلاح امور بلدیه تهران استخدام نماید. خانه و اثاثیه متخصص مزبور را دولت
تهیه خواهد نمود.
ماده دوم - به دولت اختیار داده می شود یک نفر مهندس بلدی که دکتر ریان
از اتباع دول متحده آمریکا انتخاب می نماید با چهار هزار دلار حقوق سالیانه
و یک نفر عضو که دکتر مشارالیه برای کمک خود معین می کند با سه هزار 3000
دلار حقوق سالیانه از ممالک متحده آمریکا برای مدت سه سال استخدام نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :